Inherits from NSObject
Declared in REValidation.h

Tasks

Class Methods

validateCVV:

+ (BOOL)validateCVV:(NSString *)cvv
Discussion

Validates the CVV

Parameters

cvv

Card Verification Value

Declared In

REValidation.h

validateCardNumber:

+ (BOOL)validateCardNumber:(NSString *)cardNumber
Discussion

Validates the card number

Parameters

cardNumber

Card number

Declared In

REValidation.h

validateCountryCode:

+ (BOOL)validateCountryCode:(NSString *)countryCode
Discussion

Validates a country code

Parameters

countryCode

countryCode Country Code

Declared In

REValidation.h

validateExpirationMonth:year:

+ (BOOL)validateExpirationMonth:(NSInteger)month year:(NSInteger)year
Discussion

Validates the expiration date

Parameters

month

Month

year

Year

Declared In

REValidation.h